Kontaktíky

Informácie o objednávkach

E-mail: shop@lokalshop.sk

Prevádzkovateľ

Merch s.r.o.
P.O.BOX 208
903 01 Senec
Slovenská republika
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 95409/B

Bankové spojenie:

EUR: 2600517950/8330
CZK: 2600517950/2010
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0051 7950
SWIFT: FIOZSKBAXXX
BANKA: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, Bratislava, SLOVAKIA

Orgán dozoru a dohľadu:

Inšpektorát SOI, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27