Pokiaľ je to možné, reklamovaný tovar nám pošli späť v originálnom balení, alebo ho prilož k reklamovanému tovaru s presným popisom chyby (môže byť písaný aj rukou). Tiež nezabudni uviesť Tvoje kontaktné údaje (hlavne meno, priezvisko a telefónne číslo, na ktorom Ťa vieme zastihnúť). O vybavení reklamácie Ťa budeme bezodkladne informovať.

Reklamácie zasielaj na adresu:
 
SLOVENSKÁ ADRESA
 
Merch s.r.o.
P.O.BOX 208
903 01  Senec
Slovenská republika
 
ČESKÁ REPUBLIKA
 
Merch s.r.o.
Tečovice 43
763 02  Zlín
Česká republika

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Reklamácie sa nevzťahujú na prípady: